• Valóság Szellemi Műhely
  • Valóság Szellemi Műhely
  • Valóság Szellemi Műhely
  • Valóság Szellemi Műhely
  • Valóság Szellemi Műhely

Tűzszertartás – összekapcsolódás Eredendő Női Erőddel.

2018.április 21-én 14.00-17.00-Ig.

A négy elem közül, talán a Tűz transzformáló ereje a legintenzívebb.
A szeretet, a szenvedély energiáival, a belső tüzünkkel áll kapcsolatban, átsegít a változásokon, megszentel, inspirál.
Nem csak táplál, de átégetve a nehézségeken megtisztít.
Gyönyörű, intenzív erő, amely lehetővé teszi, hogy felismerd saját fénytermészeted.

A felkelő nap fénye eltünteti a sötétséget, beragyogja a horizontot, és mi pontosan tudjuk, hogy nem maradhatnánk életben e nélkül a tápláló fény és hő nélkül. Ez az erő teszi lehetővé, hogy a dolgok növekedjenek. A nap fénye, a lobogó tűz lángja az élet szenvedélyének megnyilvánulásai.

Minden elemnek, így a Tűznek is van egy kulcsszava – merni.
Merni álmodni, alkotni, teremteni, cselekedni, áradni.

A fény, amit szüntelen keresel, mindig is ott volt benned.
A bölcs nők az idők kezdete óta összegyűlnek a körben. Megteremtik azt a gyógyító erőteret, amelyben feloldódnak a visszatartó erők.

Mi most a Tűz támogató erejével teremtjük meg azt a teret, ami lehetővé teszi, hogy kitisztuljanak a blokkok, hogy megérezd a belső tüzed - meghalld a méhed bölcsességét.

Bővebben...

Hírlevél

Solara 11:11 Az utolsó aktiválás

 

solara2012. november 22-én csütörtökön 9.30-kor utoljára csatlakozhatunk Solara nemzetközi programjához.

Az 1992-ben indult folyamat záró szertartására kerül sor ezen a napon.
22-én reggel 9.30-kor találkozunk, és ahogy az lenni szokott, a program vége még ismeretlen, addig vagyunk együtt, amíg az energiák a folyamatban tartanak minket.


Aki hívást érez, mélyen a délutánba nyúló elfoglaltságra számítson.

És akkor nézzük a részleteket:

Miért szükséges a Láthatatlannal foglakoznunk?

Furcsa, zaklatott, szélsőséges időket élünk és „valódi énünk üres árnyékai vagyunk csupán", kapcsolatainkban üres szerepeket játsszunk, és Bolygónkat, valamint a rajta lévő Életet a kipusztulás szélére sodortuk. A megosztottság útját talán a földi idő kezdete óta járja az emberiség és ez a fejlődési szakasz a végéhez közeledik.

Korunk változásai során: „...talán túl tudunk lépni ennek a haldokló, valószerűtlen világnak a korlátain, és létre tudunk hozni valami újat."

Az út, a saját életünk kiteljesedésén át vezet, és erőteljes belső munkát kíván tőlünk. Szükséges, hogy árnyék énünket integráljuk, érzelmi sebeinket meggyógyítsuk és egyre inkább Valódi Énünket éljük. A megosztottság felbomlóban van, ugyanakkor a mindennapjainkban megélt önmagunk és valódi énünk között szakadék tátong...

Ahhoz, hogy megteremtsük önmagunkon belül és így aztán kívül is az egységet, meg kell tanulnunk felfedezni a Láthatatlant. És mindez egy belülről kifelé ható folyamat, semmi esetre sem fordítva!

Mit jelent a 11:11?

„Az emlékezés kiváltója" – sejtszintű memóriánk aktiválója. Olyan, mint egy előre beprogramozott indító mechanizmus. Egy olyan belépési pont, és egy olyan átjáró is egyben, amelyen át a Láthatatlannal kapcsolódhatunk, és maga a folyamat – amely 1992-ben kezdődött – az ismeretlen felfedezéséhez segít bennünket. A megosztottságból az egységbe vezető híd, a hídon haladva pedig saját életünk, önmagunk felfedezésén keresztül egy új valóságot tapasztalunk és egy új világ születését segítjük elő.

A 11:11 az emberi evolúció egy új tudati spirálja.

A folyamat elindítója Solara.

Mit jelent az Aktiválás?

A 11:11 folyamat során ez az utolsó a 11. Kapu Aktiválása. Ahogy fentebb már olvashattátok a folyamat 1992-ben indult. Csoportunk, a Valóság Szellemi Műhely (akkor még Fénytemplom) pedig 2007 februárjában csatlakozott.

Minden egyes kapu egyedi rezgéssel, egyedi alapgondolattal rendelkezik és egyre magasabb energiafrekvenciák elérését teszi lehetővé, és ezen az egyre magasabb frekvencián tudatosan kell végigmennünk. Meg kell tanulnunk az egyes kapuk leckéit ahhoz, hogy továbbléphessünk a következő frekvenciára.

Az Aktiválás során az un. aktiváló csoportok a világ minden táján ugyan abban az időben egyetlen célra fókuszálnak és különböző gyakorlatokkal, mudrákkal (mozdulatokkal), mozgásos illetve egyéb elemekkel segítik az érkező energia frekvenciájának a lehorgonyzását a föld energetikai terébe.

Az Aktiválások általában elég emberpróbáló időszakok, ugyanakkor hatalmas felszabadulást és örömet adnak.

Miközben önmagunkon dolgozunk, ráhangolódunk a kapuk energiáira, világszintű aktiválásokon veszünk részt, az életünk szép lassan megváltozik, a mindennapjaink már nem csak az anyag szorításában telnek és a megosztottság állapotából egyre inkább az egység állapota felé haladunk. Személyes életünk kiteljesedik, tudatunk kitágul, egyre inkább kilépünk a dogmák és különböző rendszerek szorításaiból megteremtve így egy egészen új tudatosságot a Bolygónkon.

Nézzük, hogy konkrétan miről szól 2012. november. 22.

A 11:11 folyamatának jelentőségteljes záró momentuma.

Lezárása egy közel 21 éven tartó bámulatos időszaknak, melyet közösen éltünk meg a 11:11 Aktiválások során. Ezen idő alatt az evolúciós spirálokat a dualitásból az egységbe emeltük.
Az utolsó kapu aktiválása után a 11:11 átjáró nem zárul be, hogy minél több ember számára megőrizze az átjárás lehetőségét, ez pedig közvetlen következménye a 11:11:11 Csendes Őrzők Szertartásának.

Főtengely.

A 11. kapu aktiválása a Főtengelyen, Peruban az Inkák Szent Hegyén 26 órán át tart majd, összehangolva a föld különböző időzónáit.

A kulcs pillanat a Greenwich-i idő szerinti 11:11 (délelőtt, ami nálunk 12.11 perc a téli időszámítás szerint) amikor a Főtengely és a világ valamennyi horgonyzó csoportja Egy Lénnyé hangolódnak és nagyon lassú mozgással elvégzik a 11:11 mudrákat.

Ez az a pillanat, amikor a Láthatatlan Gyémántja láthatóvá válik.  A Láthatatlan Gyémántja magába foglalja a látható és láthatatlan világok teljességét.

A 11. kapu mélyen kitágítja és megerősíti a szeretetünket és a valódiságunkat. Ugyanakkor leleplez mindent, ami hamis. Nem színlelhetjük többé az igaz Egyet. Életünk minden pillanatában a Valódiságunkat kell élnünk.

Tudnivalók a konkrét programunkról.

Csoportunk 2012. november. 22-én reggel 9.30-kor találkozik a Valóság Szellemi Műhelyben és közösen kapcsolódunk a folyamatba.

A nap jelentős részét valószínűleg együtt töltjük majd, kérem, hogy erre készüljetek.

Többen jeleztétek felém, hogy jönnétek reggel, de csak bizonyos ideig tudtok maradni.

Arra van lehetőség, hogy valaki a folyamat lezárása előtt bármikor kilépjen az energiából és elmenjen, arra viszont nincs, hogy a nap folyamán később kapcsolódjon hozzánk!!!

Sokan szeretnétek az egyik kulcspillanatban - 12.11 perckor - jelen lenni, és így ennek nincs semmi akadálya!

Szeretném azonban elmondani, hogy bár valóban ez az első kulcspillanat a folyamat során, korántsem az egyetlen!

Ahogy minden alkalommal ezúttal is tiszta fehérben leszünk, de kérem, hogy legyen nálatok egy-egy színes sál, kendő. A fehér szín a teljes Valóság, a tisztaság jelképe, a színek pedig az élet megnyilvánulásának sokszínű szépségét jelentik.

Van, aki böjtöl ezen a napon, van, aki pont ellenkezőleg, mindenképpen enni szeretne. Tegyétek ezt saját személyes érzésetek szerint, de kérem, hogy aki étkezik, mindenképpen könnyű, feltétlenül húsmentes ételt fogyasszon.

Fogyasztani valóval mindig készülünk, de ha valaki úgy érzi, szeretne maga is hozzájárulni, akkor kérem, hogy mindenképpen húsmenetes ételt hozzon!

Azt kérem még, hogy aki teheti, hozzon magával egy szál virágot a közös oltárunkra.

A hozzájárulás díja: 4000 Ft.

A program nyitott, bárki jöhet, beleértve azokat is, akik eddig nem vettek részt egyetlen aktiváláson sem!!!

Úgy érzem ismét dolgosnak várható, de gyönyörű, felemelő napunk lesz! :)

Kérem, hogy a részvételi szándékot legkésőbb november 20. kedd éjfélig jelezzétek felém!

Szívem minden szeretetével várlak Benneteket


blog comments powered by Disqus